מהו שרות הוצאת הצווים שלכם?

שרות הגשת בקשות והוצאת צווים משפטיים מהרשם לענייני ירושה ע"י עורכי דין המתמחים בתחום הירושה בכלל ובהוצאת צווים משפטיים בפרט. עורכי דין שעיקר עיסוקם נע סביב הגשת בקשות והוצאת צווים מהרשם לעינייני יורשה. כך שעורכי הדין שלנו מכירים היטב את ההתנהלות וצורת העבודה של הרשם לעינייני ירושה ויודעים מה לעשות ומה לא לעשות אל מנת שהליך הוצאת צו היורשה יעבור ללא עיכובים ובעיות והלקוח יקבל את צו הירושה מהר ככל הניתן. 

צו יורשה מחיר - כמה עולה להוציא צו ירושה?

עלות הוצאת צו ירושה מורכבת משני חלקים: תשלום אגרות לרשם לענייני ירושה ותשלום שכר טרחת עו"ד.

תשלום אגרות לרשם לענייני ירושה - 498 ₪ עובר פתיחת ההליך ו130 ₪ עבור פרסום בעיתון יומי.

תשלום שכר הטרחת עורך הדין - טווח המחירים הממוצע עבור הוצאת צו יורשה ע"י עורך דין מומחה בדיני ירושה עומד על 5,000 ₪ - 6,000 ₪ + מע"מ, לא כולל התנגדויות.

במידה והגישו התנגדות לבקשה שהגשתם למתן צו יורשה, עוברת הבקשה שלכם לבית המשפט ואתם נכנסים להליך של ניהול משפט לכל דבר ועניין (לכן חשוב מאוד שעורך הדין שמטפל בהוצאת צו הירושה יהיה עורך דין מומחה בדיני ירושה)ומשכך, עלות שכר עורך דין תהיה גבוהה יותר, בהתאם למורכבות התיק.


מכיוון שאנחנו מתעסקים בעיקר בהוצאת צווים ובעריכת צוואות ומבצעים פעולת רבות מסוג זה בכל חודש אנו גובים עבור הוצאת צו יורשה -  4,000  ₪ בתוספת מע"מ ( לבקשה רגילה סטנדרטית) ללא התנגדויות.

למה הקמנו את שירות הוצאת הצווים?

הקמנו את שירות הוצאת הצווים של "אתר צו יורשה" בעקבות מספר רב מאוד של פניות חזרות ונשנות מאנשים המבקשים מאיתנו עזרה והדרכה טלפונית כיצד יש למלא את טופס הבקשה לצו יורשה או איזה מסמכים בדיוק יש לצרף ומה הכוונה במילה הזאת ומה אומר המנוח המשפטי ההוא, משכך, הבנו שהדרישות להגשת בקשה לצו ירושה והטפסים שצריך למלא לא תמיד ברורים ומובנים למי שאינו עורך דין (ישנם גם עורכי דין רבים שפונים אלינו שנדריך אותם).


למרות שישנו מידע רב באינטרנט, כולל באתר שלנו, המסביר בדיוק מה צריך לעשות ואילו מסמכים צריך לצרף ובאיזה דרך, עדיין, אנשים רבים מתקשים למלא ולערוך את הבקשה לצו ירושה כהלכה ומגישים את הבקשה באופן שגוי וכתוצאה מכך הליך הוצאת צו הירושה נכשל או מתעכב חודשים על גבי חודשים 


  "סעיף 14 (ב) לתקנות הירושה, תשנ"ח 1998

                        לא תקובל בקשה לצו ירושה או לצו קיום אלא אם כן התמלאו כל אלה:

                        1) כל הפרטים הנדרשים לפי הטופס שנקבע בתקנת משנה (א) מולאו כהלכה וצורפו 

                            לטופס כל המסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה;"

 

חשוב להבהיר, כי כל עוד אין בידכם צו ירושה, כל נכסי הירושה מוקפאים ולא ניתן לחלקם או להשתמש בהם, לרבות העברת בעלות על רכב, שימוש בכספים המצויים בחשבונות בנק, מכירה או השכרה של נכס הירושה

מה כולל השירות שלכם?

עריכת הבקשה לצו ירושה בצורה נכונה.
בדיקת המסמכים שצריך לצרף.  
חתימה על תצהיר אימות נתונים.
הגשת הבקשה לרשם לענייני ירושה המתאים.
מעקב אחר התקדמות הטיפול בבקשה עד קבלת הצו.
אפשרות הגעה עד בית הלקוח.