צו ירושה אגרות

צו ירושה| אגרות

כל נושא האגרות בגין פעולות משפטיות בענייני ירושה מעוגן ב תקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה) תשנ"ח-1998,בהן נקבע קובע האגרות בגין כל פעולה, אלו פעולות לא יישאו תשלום אגרה ובאילו מקרים יחול פטור מתשלום אגרה.

 
בקשה למתן צו ירושה                                                             498.00 ש"ח
                                                                                                  
בקשה לצו ירושה - הוצאות פרסום בעיתון                             130.00 ש"ח


בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה                                            498.00  ש"ח                                                                                        
התנגדות למתן צו ירושה                                                         957.00 ש"ח 


בקשה למינוי מנהל  עיזבון                                                       498.00 ש"ח

בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לענייני ירושה שהוגשה

תוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה                                              פטורה מתשלום אגרה


עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה                          27.00


העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושה              5.15 לכל עמוד
 

לטבלת האגרות של כלל הפעולות באגף האפוטרופוס הכללי - לחץ כאן .

בהגשת בקשה למתן צו ירושה מקוון באינטרנט ישנה הנחה של 15% .


כל הסכומים הנ"ל הינם צמודים לממד ומתעדכנים עת לעת ולכן כדאי להתעדכן באתר רשם הירושה .