צו קיום צוואה אגרות

צו קיום צוואה| אגרות

נושא האגרות בגין פעולות משפטיות בענייני ירושה מעוגן בתקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה) תשנ"ח-1998,בהן נקבע קובע האגרות בגין כל פעולה, אלו פעולות לא יישאו תשלום אגרה ובאילו מקרים יחול פטור מתשלום אגרה.

 
בקשה למתן צו קיום צוואה                                                      498.00 ש"ח 
                                                                                                     
בקשה לצו קיום צוואה - הוצאות פרסום בעיתון                      130.00 ש"ח 


התנגדות למתן צו קיום צוואה                                                 957.00 ש"ח


בקשה לתיקון או ביטול צו צו קיום צוואה                                498.00 ש"ח                                                                                        
בקשה למינוי מנהל  עזבון                                                       498.00 ש"ח

בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה 

שהוגשה תוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה                             פטורה מתשלום אגרה


עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה                     27.00 ש"ח 


העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושה         5.15  ש"ח לכל עמוד
 

לטבלת האגרות של כלל הפעולות באגף האפוטרופוס הכללי - לחץ כאן  

בהגשת בקשה למתן צו קיום צוואה מקוון  באינטרנט ישנה הנחה של 15% .

כל הסכומים הנ"ל היינם צמודים לממד ומתעדכנים עת לעת ולכן כדאי להתעדכן באתר רשם הירושה